Gizlilik Beyanı

 

Son güncelleme Şubat 2018

Önceki versiyon: 5 Ekim 2016

GİRİŞ

Align Technology, Inc. ve bağlı kuruluşları ("Align", "biz", "bizi/bize" ve "bizim") bilgilerinizi korumayı taahhüt etmektedir (bu Gizlilik Beyanı'nda "bilgi", kişisel veri olarak kabul edilen veya web sitelerimiz aracılığıyla sizin hakkınızda, sizinle ilgili veya sizden topladığımız kişiyi tanımlayıcı bilgiyi ifade etmektedir).

Align, kullanıcıların, Invisalign tedavisini gerçekleştirirken görüntüler yükleyerek, hikayeleri paylaşarak, randevu anımsatıcıları oluşturarak ve bildirimler alarak (“Uygulama”) ilerlemelerini izlemelerini ve paylaşmalarını sağlayan Invisalign® sistemi, iTero® intra-oral tarayıcılar ve OrthoCAD hizmetleri ve My Invisalign uygulamasını ve web sitesini tasarlar, üretir ve pazarlar. Aşağıda web sitelerimizden ve Uygulamamızdan (“Siteler”) bilgiyi nasıl topladığımızı, kullandığımızı ve paylaştığımızı açıklamaktadır.

Genel olarak, bize kim olduğunuzu söylemeden veya kendinizle ilgili herhangi bir kişisel bilgi açıklamadan Sitelerimizi ziyaret edebilirsiniz. Ancak, bazen sizden sizin hakkınızda veya bildiğiniz biri hakkında isim, e-posta adresi ve/veya ev adresi gibi bilgiler isteyebiliriz. Amacımız, İnternet'te sizden bu tür kişisel bilgileri almadan önce sizi bilgilendirmek ve gerekli olduğunda bu tür bilgilerin işlenmesi için onayınızı almaktır.

Sitelerimizi kullanarak, bu Gizlilik Beyanı’na uygun şekilde kişisel bilgilerinizi toplamamızı, kullanmamızı, açıklamamızı, aktarmamızı ve işlememizi kabul edersiniz.

Sizden topladığımız bilgiler
Topladığımız bilgilerle ne yapıyoruz?
Bilgilerinizi kimlerle paylaşıyoruz?
Bilgilerinizi ne kadar süre saklıyoruz?
Tanımlama Bilgileri ve Tanıtımlar
Çocukların Gizliliği
Diğer sitelere bağlantılar
Pazarlama ve Bağlantılı Olmama
Sosyal Medya
Uluslararası veri aktarımları
Güvenlik
Haklarınız
Güncellemeler
Bizimle İletişime Geçin

Sizden topladığımız bilgiler

Müşterilerimiz, hastalarımız (eski, potansiyel ve mevcut), hastalarımızın aileleri/bakıcıları sitemize üye olmak için kayıt olduğunda veya çevrimiçi formlar ile ya da Uygulamayı indirdiğinde ve kullandığında, örneğin bizden haberler almak üzere kayıt olduğunda veya gülüş değerlendirmesi yaptığında bu kimseler hakkında aşağıdaki türden kişisel bilgiler ve hassas bilgiler topluyoruz:

 • Adınız, adresiniz telefon numaranız ve e-posta adresiniz gibi iletişim bilgileriniz.

Yaş, cinsiyet gibi size hitap etmemize yardımcı olacak bilgiler ile dişleriniz ve yüzünüzün resimleri de dahil dişlerinizle ilgili sağlık bilgileri. Kişisel bilgilerinizi veya hassas bilgilerinizi toplamak istediğimizde size bu amaçla ilgili bilgi vereceğiz ve yalnızca bu ilgili amaçları gerçekleştirmek üzere kesinlikle gerekli olan bilgileri toplayacağız.

Sitelerimiz aracılığıyla sağlık bilgileri veya başka türlü hassas verileri topladığımız durumlarda, açık onayınızı isteyeceğiz.

Ayrıca, Sitelerimizi aşağıda belirtilen "Tanımlama Bilgileri ve Reklamlar" bölümünde anlatıldığı şekilde kullanımınız konusunda bilgi toplayacağız.

Diğer insanlarla ilgili kişisel verileri bize vermeyi tercih ettiğiniz durumlar olabilir böylece örneğin, kendimizle ilgili bilgi vermek üzere onlarla iletişime geçebiliriz. Onaylarını ve izinlerini aldıktan sonra bizimle onların yalnızca kişisel verilerini paylaşmalısınız.

Topladığımız bilgilerle ne yapıyoruz?

Sitelerimizi kullanımınızdan elde ettiğimiz veya sizin sağladığınız kişisel bilgiler aşağıdaki amaçlarla kullanılabilir:

 • Sitelerimizdeki üye hesabınızı açmak ve diğer durumlarda yönetmek.
 • Temizleme tedariklerinin satın alınması gibi ürünlerin ve hizmetlerin kullanılması, satın alınması, ayrılması ve/veya indirilmesini sağlamak.
 • Ürünlerimiz, servislerimiz, haberler ve etkinliklerle ilgili bilgi sağlamak.
 • Doktorlarla ve uygulamaları ile ilgili ayrıntı sağlamak ve onlara iletişim talebi göndermek.
 • Anketlerimize katılmanız için davet göndermek veya fan club üyesi (uygunsa) olmak.
 • Yaş, cinsiyet ve genel gelir seviyeleri gibi kullanıcı eğilimleri konusunda grafik bilgisi toplamak.
 • Mevcut ve olası hastalar konusunda uzman doktorlara bilgi sağlamak.
 • Hizmet ve ürünlerimizin kullanımını analiz etmek, yeni hizmetler ve ürünler geliştirmek ve ürünlerimizi, hizmetlerimizi ve mevcut diğer bilgilerimizi kişiselleştirmek.
 • Sosyal medya yoluyla paylaşmak üzere uygulamaya yüklenen içeriği kullanmak ve İnternet'te, televizyonda, yayınlarda veya başka herhangi bir ortamda Invisalign'ı tanıtmak üzere içeriğinizin kopyalarını yapmak. Oluşturduğumuz herhangi bir tanıtım malzemesinde adınızı asla göstermeyeceğiz, ancak başkalarının fotoğrafınızdan sizi tanıyabileceğinin farkında olmalısınız.

Yukarıda açıklanan kişisel bilgilerin toplanması ve kullanılmasına yönelik yasal dayanağımız ilgili kişisel bilgilere ve bunları topladığımız özgün konuya bağlı olacaktır. Sizinle Invisalign malları ve hizmetleri temin etmek amacıyla yapılmış sözleşmeler gibi bir sözleşme imzalamış olduğumuz durumlarda, bilgilerinizi sözleşmenin ifası için işleyeceğiz. Diğer durumlarda, haklarınızın Align'ın yasal ticari çıkarlarını hükümsüz kılmaması koşuluyla, bilgilerinizi pazarlama veya ürünlerimizin ve hizmetlerimizin iyileştirilmesi gibi Align'ın yasal ticari çıkarları için işleyebiliriz. Bilgi toplama anında yasal çıkarlarımızın ne olduğuna dair sizi aydınlatacağız.

Ürünlerimiz ve pazarlama çabalarımız hakkında tam bir bilgi edinmek için güçlü veri kaynakları kombinasyonu (çevrimiçi, siparişler, müşteriler, vb.) kullanıyoruz. Bu veriler yalnızca çalışmalarımız içindir ve kişisel bilgilerinizi, bizimle yapılan çalışmalardan başka amaçlar için kullanmak üzere diğer işletmelerle paylaşmayız.

Yasal bir gerekliliğe uyum sağlamak veya sizinle sözleşme yapmak üzere kişisel bilgilerinizi temin etmenizi istersek, bunu uygun zamanda açıklayacak ve kişisel bilgilerin temininin zorunlu olup olmadığını (ve ayrıca kişisel bilgilerinizi temin etmemeniz durumunda olası sonuçları) size bildireceğiz.

Kişisel bilgilerinizi kimlerle paylaşıyoruz?

Diğer işletmelerle pazarlama, iletişim, depolama ve satış çalışmalarına yardımcı olmaları için ortaklık yapıyoruz ve bu amaçlar için kişisel bilgilerinizi paylaşabiliriz. Bu ortakların, Align ile çalışma amacı dışındaki herhangi bir sebeple bilgilerinizi kullanma hakkı yoktur. Güncel hizmet sağlayıcılarımızın listesine buradan ulaşabilirsiniz:

Bilgilerinizi, "Topladığımız bilgilerle ne yapıyoruz?" bölümünde açıklanan amaçları gerçekleştirmek üzere diğer Align şirketleriyle de paylaşabiliriz. Şirketler grubumuzun listesine buradan ulaşabilirsiniz:

Buna ek olarak, kişisel bilgiler dahil olmak üzere topladığımız her türlü bilgi herhangi bir fiili veya potansiyel birleşme, satın alma, borç finansmanı, şirket varlıklarının satışı veya benzeri işlemler ile kişisel bilgilerin ticari varlıklarımızdan biri olarak üçüncü şahıslara devredilebileceği aciz hali, iflas veya tasfiye hali durumunda üçüncü bir şahsa (ve bunların temsilcilerine ve danışmanlarına) açıklanabilir.

Yasal olarak gerekli olduğuna veya mallarımızı ya da diğer yasal haklarımızı korumak için gerekliliğine inandığımız durumlarda (sözleşmelerimizin ifası veya başkalarının hakları da dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere), hakkınızdaki kişisel bilgileri ilgili herhangi bir kanun uygulayıcı kuruma, ruhsatlandırma makamına, resmi kuruma, mahkemeye veya farklı bir üçüncü şahsa da açıklayabiliriz.

Onay vermeniz halinde de bilgilerinizi paylaşabiliriz.

Bilgilerinizi ne kadar süre saklıyoruz?

Devam eden kanuni işlerimizin gerektirdiği hallerde kişisel bilgileri saklarız (örneğin, size Invisalign malları ve ürünleri temin etmek veya yürürlükteki yasal, vergisel veya muhasebesel gerekliliklere uymak için).

Kişisel bilgilerinizin işlenmesini gerektiren devam eden yasal işlerimiz olmadığı durumlarda, kişisel bilgilerinizi sileceğiz veya anonim hale getireceğiz ya da bunun mümkün olmaması halinde (örneğin, kişisel bilgilerinizin yedekleme arşivlerinde saklanması nedeniyle) silinmesi mümkün olana dek daha fazla işlenmemesi için ayrı tutacağız.

Tanımlama Bilgileri ve Tanıtımlar

Web Sitemizi ziyaret ettiğinizde, cihazınızdan otomatik olarak bir takım bilgiler toplayabiliriz. Avrupa Ekonomik Alanı'nda yer alan ülkeler de dahil olmak üzere bazı ülkelerde bu bilgiler ilgili veri koruma kanunları gereğince kişisel bilgi olarak kabul edilebilir.

Özellikle otomatik olarak topladığımız bilgiler IP adresiniz, cihaz tipiniz, benzersiz cihaz tanımlama numaralarınız, tarayıcı tipiniz, geniş coğrafi konumunuz (ör. ülke veya şehir düzeyinde konum) ve diğer teknik bilgileriniz gibi bilgileri içerebilir. Ayrıca, erişilen sayfalar ve tıklanan bağlantılar da dahil olmak üzere cihazınızın Web Sitemizle nasıl etkileşim kurduğu hakkında da bilgi toplayabiliriz.

Bu bilgilerin toplanması Web Sitemize gelen ziyaretçileri, nereden geldiklerini ve Web Sitemizdeki hangi içeriğin ilgilerini çektiğini daha iyi anlamamızı sağlar. Bu bilgileri şirket içi analiz amaçlarıyla ve Web Sitemizin kalitesini ve ziyaretçilerimize uygunluğunu arttırmak için kullanırız.

Bu bilgilerin bazıları çerezler ve benzeri takip teknolojileri kullanılarak toplanabilir. Daha fazla bilgi için lütfen Tanımlama Bilgileri ve Tanıtımlar bölümüne bakın.

Çocukların Gizliliği

Align’da bilgi aileden veya ebeveynden alınmadıkça, on üç (13) yaşın altındaki çocuklardan herhangi bir bilgi toplamayı amaçlamıyoruz. Çocukların siteye girmelerini önleyemiyoruz ancak açık bir şekilde bilgi sağlayan kişinin en az 13 yaşında olması gerektiğini bildirmeden kişisel bilgi toplamıyoruz. Çocuklardan bilgi toplayan Sitelerimiz hakkında sorularınız varsa lütfen bizimle Privacy@aligntech.com adresinden iletişim kurun.

Lütfen yukarıda belirtilen yaş eşiğinin ülkenizde uygulanabilir yasal gerekliliklere bağlı olarak değişebileceğini unutmayın. Bu durumda, toplama sırasında gerektiği şekilde bilgilendireceğiz.

Diğer sitelere bağlantılar

Sitemiz yalnızca kolaylık olması için diğer web sitelerine bağlantı içerebilir. Align, bu diğer web sitelerinin gizlilik uygulamalarından veya içeriğinden sorumlu değildir ve bağlantıların içeriği bilgiyi veya şirketi uygun bulduğumuz anlamına gelmez. Bu, Sitelerimiz aracılığıyla diğer siteye bağlanırsanız, verdiğiniz bilgilerden sorumlu olmadığımız ve ne yapacaklarını kontrol edemediğimiz anlamına gelmektedir.

Ayrıca, bilgilerinizi sosyal medya siteleri gibi diğer web siteleriyle paylaşma olanağınız vardır. Bunu kolaylıkla yapmanız için size uygun bir bağlantı sağlayabiliriz ancak web sitelerinden veya gönderilerinizden/paylaşımlarınızdan sorumlu tutulamayız ve bunları denetleyemeyiz. Bu diğer web sitelerinin ve sosyal medya sitelerinin gizlilik politikalarını ve bilgi toplama uygulamalarını incelemenizi öneririz.

Pazarlama ve Bağlantılı Olmama

Onay verdiyseniz (gerekli olduğunda) size zaman zaman bizimle ilgili bilgi gönderebiliriz.

Align, onayınızı geri çekerek Align’dan veya diğer ortaklarımızdan elektronik bilgileri almayı durdurma talebinde bulunma olanağı sunar. Bizden haber almak istemiyorsanız, lütfen bilgilerinizi aldığımızda bizi bilgilendirin veya istediğiniz zaman bize remove@aligntech.com adresinden yazın ve konumunuzu bildirdiğinizden emin olun. Ayrıca e-posta içinde bulunan kolay üyeliği iptal etme özeliğini kullanabilirsiniz. Lütfen talebinizi işleme almamız için bize zaman tanıyın.

Bu onayın geri çekilmesi işlemi bir soruya yanıt vermek gibi gerekli bilgilere uygulanmaz ve örneğin bizden haber uyarıları almak için kayıt olursanız biden bilgi alma talebiniz daha sonra iptal edilir.

Sosyal Medya

Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçerik. Açık hesap ayarları ile Facebook, Twitter veya diğer sosyal medya siteleri kullanıcısıysanız ve #unbraceyoursmile gibi kamusal kampanyalarımızdan birini etiketlerseniz veya #invisalign, #invisalignteen veya #invisalignTalk gibi ürün adlarımızdan birini kullanırsanız, sosyal medya sitelerimizden ürünlerimizle ilgili görüşlerinizi alabilir ve kendi sitemize gönderebiliriz. Böylece Sitelerimizin ziyaretçileri ile ürünlerimiz hakkında fikirlerinizi paylaşabiliriz. Sitelerimize göndermeden önce, yorumlarınız tarafımızdan incelenir. Görüşlerinizin sitelerimizde ulaşılabilir olmasını istemiyorsanız, lütfen bu hashtag’leri kullanmayın.

Invisalign deneyiminiz hakkında bir genel sosyal medya platformunda herhangi bir İçerik yayınlayarak veya farklı biçimde kullanılabilir kılarak ve kendimize ait Facebook (http://facebook.com/invisalign), Pinterest (http://pinterest.com/Invisalign), Google+ (http://google.com/+Invisalign), YouTube (http://youtube.com/invisalign & http://youtube.com/invisalignteen), Twitter (http://twitter.com/invisalign), Instagram (http://instagram.com/invisalign & http://instagram.com/invisalignteen), Tumblr (http://invisalignteen.tumblr.com/) ve diğerleri gibi kanallarda içeriğinizi yeniden göndermek üzere izin istediğimizde “evet” derseniz, on üç (13) yaşında veya daha büyük olduğunuzu onaylarsınız ve bu web sitelerinde listelediğimiz şartları ve koşulları kabul edersiniz.

Aile, bakıcı veya başka bir kişinin on üç (13) yaşın altında bir kullanıcı tarafından içerik üretildiğini fark ederse, lütfen InvisalignTakedown@GoldPR.com adresine e-posta gönderin.

Uluslararası veri aktarımları

Align dünya çapında çalışmaktadır ve bu nedenle ikamet ettiğiniz ülke dışındakiler dahil olmak üzere Align’ın çalıştığı diğer ülkelere kişisel bilgilerinizi aktarabiliriz. Kişisel Bilgileriniz, ikamet ettiğiniz ülke dışında yer alabilecek sunucularımızda saklanabilir. Buna rağmen, Gizlilik Beyanımız ve Bağlayıcı Kurumsal Kurallarımıza uygun olarak bilgilerinizi korumaya devam edeceğiz.

Bu Gizlilik Beyanındaki taahhütlere ek olarak Align, Align'ın global olarak kişisel bilgilerin korunması ve yönetimi konusuna yaklaşımını belirleyen bir Bağlayıcı Kurumsal Kurallar (BCR) programı düzenlemiştir. BCR politikamıza önceki paragrafta verilen bağlantıdan erişebilirsiniz.

Bilgilerinizi AEA dışındaki hizmet sağlayıcılarımıza ve ortaklarımıza aktardığımız durumlarda, bunu Avrupa Komisyonu (Align'ın Bağlayıcı Kurumsal Kuralları) veya Gizlilik Kalkanı tarafından onaylanmış standart sözleşme maddelerine dayanarak yapıyoruz.

Güvenlik

Sitelerimizin kontrolümüz altındaki bilgilerin imha edilmesi, kaybedilmesi, yanlış kullanımı ve değiştirilmesi, yetkisiz kişilerin bilgilendirilmesi veya bilgiye erişime karşı korunmasına yönelik uygun teknik ve organizasyonel güvenlik önlemleri vardır. Invisalign Doktor Sitesi gibi web portallarımız, hasta bilgilerini (kişisel veriler dahil) HTTPS yoluyla güvenli bir şekilde iletir. Bu portallar müşteri hesapları gerektirir ve halka açık değildir.

Haklarınız

Erişim, açıklama, değişiklik veya silme ile ilgili haklara (yürürlükteki yasalarca belirlendiği gibi) sahipseniz, aşağıda listelenen adres veya e-postayla bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Örneğin, California’da bireyler, doğrudan pazarlama amacıyla üçüncü taraflara yaptığımız açıklamalar listesini takvim yılı içinde bir kez talep edebilir. Doğrudan pazarlama için herhangi bir kişisel bilgiyi diğer şirketlere satmıyoruz veya kiralamıyoruz.

Avrupa'daki Align şirketleriyle bağlantılı olarak Kişiler aşağıdaki haklarıyla ilgili olarak bizimle iletişim kurabilirler:

 • Kişisel bilgilerinin erişimi, düzeltilmesi, güncellenmesi veya silinmesinin talep edilmesi
 • Kişisel bilgilerin işlenmesine itiraz edilmesi, kişisel bilgilerinin işlenmesini kısıtlamamızı talep etme veya taşınabilirliğini talep etme.
 • Dilediğiniz zaman size gönderdiğimiz pazarlama iletişimlerinden vazgeçme. Size gönderdiğimiz pazarlama e-postalarındaki "abonelikten çık" veya "vazgeç" bağlantısını tıklayarak bu hakkınızı kullanabilirsiniz. Diğer pazarlama yöntemlerinden (posta yoluyla pazarlama veya telepazarlama gibi) ayrılmak için lütfen aşağıda verilen iletişim bilgilerini kullanarak bizimle iletişim kurun.
 • Onayınızla kişisel verilerinizi toplamış ve işlemişsek, dilediğiniz zaman onayınızı geri çekme. Onayınızı geri çekmeniz, geri çekme işleminden önce gerçekleştirdiğiniz herhangi bir işlemin yasallığını veya onayınız dışında yasal işleme gerekçeleriyle bağlantılı olarak kişisel bilgilerinizin işlenmesini etkilemeyecektir.
 • Kişisel bilgilerinizi toplamamız ve kullanmamız hakkında bir veri koruma makamına şikayette bulunma. Daha fazla bilgi için, lütfen yerel veri koruma makamınızla iletişim kurun.

Singapur’da, genellikle himayemiz altında bulunan, denetimimizde kullanılmış veya kullanılabilir veya tarafımızdan açıklanan kişisel verilerle ilgili talep tarihinden bir yıl öncesi için bilgi sağlamamızı talep edebilirler. Herhangi bir erişim talebi, sizinle ilgili sakladığımız kişisel verilerin ayrıntılarını sağlarken masraflarımızı karşılamak üzere ücrete tabi olabilir, erişim talebinizi aldıktan sonra bu ücretle ilgili sizi bilgilendireceğiz.

Bunlar yalnızca örnektir ve size özel haklar burada örnek olarak verilmeyebilir.

Güncellemeler

Bu bildirimi zaman zaman güncelleyebiliriz. Bunu yaptığımızda beyanının başlangıcındaki son güncelleme tarihini listeleriz. Bu tür bir güncelleme ve/veya değişiklik uyarısı, Sitelerimizde verilecek veya yasaların gerektirmesi halinde doğrudan size gönderilecektir. Kişisel bilgileri nasıl topladığımız, kullandığımız ve paylaştığımız hakkında bilgi sahibi olmak için bu beyanı düzenli olarak incelemenizi öneririz. Bu değişiklikleri kabul etmezseniz lütfen Siteleri kullanmaya devam etmeyin.

BİZE ULAŞIN

Bu gizlilik beyanı, Sitemizin uygulamaları, bilgileriniz veya bilgilerinizle ilgili haklarınız ya da Sitemizle ilgili iş ilişkileri hakkında herhangi bir sorunuz varsa, lütfen iletişime geçin:

Global Merkez

Align Technology, Inc.
İlgili: Gizlilik Ofisi
2560 Orchard Parkway
San Jose, CA 95131
Privacy@aligntech.com

AB Merkezi

Align Technology Switzerland GmbH
İlgili: Gizlilik Ofisi
Suurstoffi 22
6343 Rotkreuz
Switzerland
Privacy@aligntech.com

Ayrıca, bilgilerinizin kullanımından sorumlu Align yerel varlık ile iletişime geçebilirsiniz. Ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz.